Sommerstengt krisesenter

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i perioden 1.juli til og med 28.juli.

De som har behov for kontakt, henvender seg til Helgeland krisesenter i Mosjøen tlf 75 17 36 99 i dette tidsrommet. De ivaretar både samtaler per telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud.