Lag og foreninger i Vevelstad

Ved feil eller mangler i oversikten ta kontakt på mail til post@vevelstad.kommune.no eller på tlf 75038000.

Lag og foreninger i Vevelstad
Navn Kontaktperson Telefon E-postadresse
Vevelstad Sangkor Synnøve Aakervik 97126241 sy-aake@live.no
Vevelstad Idrettslag Frida Lindholt 47291592 vevelstadidrettslag@gmail.com
Visto IL Kaj Kylen 46640463 kaj.kylen@vevelstad.kommune.no
Vevelstad Helselag Sigrid Vevelstad 41685299 svevelst@online.no
Vevelstad Musikkorps Karen Rønning 99557316 karenmronning@gmail.com
Vevelstad Husflidslag Turid Færøy 91138021 turfaer@online.no
Vevelstad Historielag Ivar Smith-Nilsen 90524792 vevelstadhistorielag@gmail.com
Vevelstad Båtlag Ivar Vevelstad 97105456 ivarelling@gmail.com
Høivik Båtforening Kyrre Grønbech 95803990
Stokka Småbåtforening
Visthus Båtforening
Hamnøya Ungdomslag Unn Helen Nergård 99511905 unn8976@hotmail.com
UL Fremskritt Lone Arnesen 41691976
UL Enighet Sigrun Bårdgård 91347480
Stokka/Visthus Fritidsklubb Lone Arnesen 41691976 lone_arnesen@hotmail.com
Stokka Grendelag Ivar Smith-Nilsen 90524792
Høyholm Grendehus Lillian Solvang 97063284 hoyholmgrendehus@gmail.com
Auslias Venner Turid Færøy 91138021 turfaer@online.no
Hrappur Islandshestklubb Kari Anne B. Andreassen 41322388 bokestad.andreassen@gmail.com
Mandagskafeen Solbjørg Brox 91739788
Seniordans Reidun Enoksen 97103047 jomarte@online.no
Kafe Pluss Rita Marsfjell 41221404
Visten Skytterlag Ole A. Bønå 95125034
Grendeutvalget for Vistenfjorden Kaia Aarstrand 95135863
Kilvågen Vel Bjørg Johansen 97067611
Eldrebølgen Trond Pedersen 41928780
Barnas turlag Vevelstad Agnethe Aarstrand 95826653