Lag og foreninger i Vevelstad

Ved feil eller mangler i oversikten ta kontakt på mail til post@vevelstad.kommune.no eller på tlf 75038000.

Lag og foreninger i Vevelstad
Navn Kontaktperson Telefon Hjemmeside
Vevelstad Sangkor Synnøve Aakervik 97126241
Vevelstad Idrettslag Lillian Solvang 97063284
Visto IL Kaj Kylen 46640463
Vevelstad Helselag Sigrid Vevelstad 41685299
Vevelstad Musikkorps Karen Rønning 99557316
Vevelstad Husflidslag Turid Færøy 91138021
Vevelstad Historielag Turid Færøy 91138021 www.vevelstadhistorielag.no
Vevelstad Båtlag Ivar Vevelstad 97105456
Høivik Båtforening Kyrre Grønbech
Stokka Småbåtforening
Visthus Båtforening
Hamnøya Ungdomslag Unn Helen Nergård 99511905 www.hesstun.no
UL Fremskritt Lone Arnesen 41691976
UL Enighet Sigrun Bårdgård
Stokka/Visthus Fritidsklubb Lone Arnesen 41691976
Stokka Grendelag Ivar Smith-Nilsen 90524792
Høyholm Grendehus Svein Olsen 91780212
Auslias Venner Ken-Richard Hansen 91521264
Hrappur Islandshestklubb Ingrid Andreassen 90924418 www.skredderviken.no
Mandagskafeen Solbjørg Brox 91739788
Glad-Dansen Reidun Enoksen 97103047
Kafe Pluss Rita Marsfjell 41221404
Visten Skytterlag Ole A. Bønå 95125034
Grendeutvalget for Vistenfjorden Kaia Aarstrand 95135863
Hamnøya Grendeutvalg Unn H. Nergård 99511905
Kilvågen Vel Ingunn Sørensen 97067611
Eldrebølgen Trond Pedersen 41928780
Barnas turlag Vevelstad Agnethe Aarstrand 95826653