Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har  søknadsfrist 2 ganger i året. 15.mars og 15.oktober, med telledato 1.mars og 1.oktober.

Det blir kun en utbetaling, denne blir i februar året etter. 

 

Følg denne linken for mer informasjon om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

Søknaden må leveres elektronisk, følg denne lenken for innlogging via ALTINN.