Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. 

Følg denne linken for mer informasjon om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet sine sider.