SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Dette er midler Vevelstad kommune mottar fra Statsforvalteren hvert år og som formannskapet kan tildele eiere av landbrukseiendommer.

Det kan gis støtte til rydding og inngjerding av beite, Nofence-klaver, stier/veier, restaurere kulturminner, restaurere bygninger, skjerme rundballelager, leplanting, erosjonsforebygging, tilrettelegge friluftsområder mm.

Tiltak som støttes

  • Hovedregelen er at alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
  • Hvilke tiltak som støttes kan variere fra kommune til kommune og skal framgå av en kommunal plan. I Tiltaksstrategien for Vevelstad finner du de tiltakene politikerne i Vevelstad har prioritert høyest.

For mer informasjon eller hjelp med søknaden ta kontakt med landbrukskontoret ved Nils Nyborg 75015071/95850121 eller mail til nils.nyborg@somna.kommune.no   
 

Søknadsfristen er 1. april i 2022.

Tiltaksstrategi for Vevelstad (PDF, 3 MB)

Søknadsskjema i Altinn

Regelverk for SMIL-midlene hos landbruksdirektoratet