Brukerrådet

Brukerrådet for Helse- og omsorgstjenesten skal bl.a. være talsrepresentant for beboere/pasienter som er registrert på Vevelstad Sykehjem.

Les mer i brosjyren for Brukerrådet. (PDF, 256 kB)