Informasjon om hjelp etter seksuelle overgrep

Overgrep.no er en ny ressursside som primært handler om seksuelle overgrep. Vi tar opp temaer som voldtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering. Det rettes også fokus på vold i nære relasjoner. Målgruppen for siden er ofre for kriminelle handlinger og deres pårørende.

Siden er bygget opp med spørsmål og svar slik at voldsofre kan finne ut hvilke rettigheter og ressurser de har tilgjengelige. Typiske temaer er for eksempel informasjon om anmeldelse, rettigheter til voldsoffererstatning, hvilke støttetilbud som finnes, mulighet til å pålegge gjerningsmannen besøksforbud, mv.

Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Siden har også en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.

Gå til nettsiden Overgrep.no ved å klikke på denne teksten.