Eldreomsorg

Vevelstad Sykehjem

Vevelstad sykehjem har 8 pasientplasser hvor samtlige er enerom. Vi kan tilby korttids-, langtids-, avlastnings-, rehabiliteringsopphold og akuttplass. Sykehjemmet er et tilbud for de med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken og vaskeri, og vi kan tilby legetjeneste, tannlegetjeneste, frisør, fotpleie og besøk av prest.

Fra frivillige er det tilbud om eldrekafé i nærliggende lokaler ca hver 14.dag, på mandager.

Konstituert helse- og omsorgsleder Mari-Anne Hopen
Tlf: 90 26 47 04

Epost:

mari-anne.hopen@vevelstad.kommune.no

E-post til sykehjemmet:
post@vevelstad.kommune.no

Vaktrom/ Pasienter:  tlf. 902 23 074                         

Psykiatrisk sykepleier mobil nr. 91 79 58 44

Kontaktinfo

Mari-Anne Hopen
Konstituert helse- og omsorgsleder
E-post
Telefon 90 26 47 04