Legevakt

Når det står om liv113
Når det haster og fastlegen ikke er tilgjengelig116117

Når det ikke haster : ring legekontoret 750 37 100

 

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

Her er noen eksempler:

 • smerter i brystet eller magen
 • pustevansker
 • akutt sykdom eler alvorlig forverring
 • nedsatt allmenntilstand hos barn
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner under svangerskap
 • kuttskader som må syes 

OBS: Ved akutte brystsmerter eller pustevansker ring: 113

 

Før du kommer til legevakten setter vi pris på om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner som du bruker
 • Frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • Relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende)
 • Legitimasjon

 

Andre nyttige telefonnummer 
Helgeland overgrepsmottak75 12 06 00
Giftinformasjonen22 59 13 00
RUS-telefonen08 588
Mental helse116123
Kirkens SOS22 40 00 40