Kulturpris

Vevelstad kommunes kulturpris ble delt ut på kommunestyrets møte onsdag 20.juni 2018.

Det var to verdige mottakere, Odd P. Olsen og Svetoslav Argirov, som mottok prisen.