Vevelstad kirke

Info Vevelstad kirke:

Vevelstad kirke er en langkirke i laftet tømmer med bordkledning, med første byggetrinn fra 1796 i Vevelstad kommune, Nordland fylke.

Den opprinnelige kirken var en gave til Soknet fra to av bygdas rike menn. Altertavle er fra 1796, og er utført av italieneren Joseph Pisani. Kirken ble påbygd både i høyde og lengde i 1871 og fikk da sitt nåværende utseende både innvendig og utvendig. Samtidig ble svært mye av det gamle inventaret solgt eller på annen måte forsvant. Det nye inventaret, benker, tårnet og kirkeklokkene er fra 1871. Den gamle klokken henger i dag på en privat gård i Lofoten. Siste restaurering skjedde i 1981 hvor kirken gjennomgikk en omfattende restaurering hvor blant annet fargene innvendig ble brakt tilbake til slik man mener kirken sto frem etter påbygging i 1871.

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 97 87 46 46

Besøksadresse:

Kirkestua

Forvikveien 166

8976 Vevelstad 

Jack Hugo Haukland
Kirketjener
Mobil 90 27 76 56