Vevelstad kirke

Kirka er bygd i 1796, påbygd i 1871.

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646
Jack Hugo Haukland
Kirketjener
Mobil 902 77 656