Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen er lokalisert til Vevelstad sentralskole.

Åpningstid fra kl. 07.45 - 15.45

 

Årsplan 2022-2023 (PDF, 114 kB)

 

 

Hva koster det?

Skolefritidsordningen (SFO)2023
Inntil 14 timer pr ukeGratis
Over 14 timer pr ukeGratis

 

Det betales for 10 måneder (juli og august er betalingsfri) og det er 50 % søskenmoderasjon.

Det betales kr 300,- pr. måned i matpenger. 

Kontaktinfo

Synnøve Aakervik
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 03 71 87

Åpningstider

Mandag til fredag -  7.00 - 16.30