Kommunale utleieboliger

Kommunen har 6 stk  2-mannsboliger og en leilighet i en 3 mannsbolig som leies ut.

De kommunale boligene er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, nyansatte i kommunen, unge og andre med behov for førstegangsbolig.

Eldreboliger

Det finnes dessuten utleieboliger som er øremerket eldre. Disse ligger ved Sykehjemmet.

Bygget inneholder 6 boenheter i 1.etasje, pluss en fellesstue og vaskerom.

I underetasjen er det 2 større leiligheter.

I tillegg er det 2 stk 2-mannsboliger m/garasjer på Flatabø, sør for Sykehjemmet.