Feiing/branntilsyn

Denne tjenesten kjøpes fra Brønnøy kommune, så alle henvendelser knyttet til utførelsen av feiinga/tilsynet må rettes dit. Gjelder også spørsmål angående faktura.

Kontaktinformasjon for feiing

Kontaktinformasjon for branntilsyn

Vevelstad kommune sender ut årlig faktura på brannforebyggende gebyr (branntilsyn/feiing). 

Feiing

Feiing er behovsprøvd, som betyr at det er tilstanden hos det enkelte objekt som avgjør hyppigheten. Dette vil kunne variere, og det er hva som fyres, hvordan det fyres og fyringsmønsteret som gir variasjoner.

Ditt ansvar - når feieren kommer

Eier av bolig, fritidsbolig, m.m. plikter å sørge for tilfredsstillende adkomst når feieren melder at han kommer. Tilfredsstillende adkomst betyr i praksis at Arbeidsmiljølovens regler vedrørende arbeid i høyden legges til grunn, og det er objektseier som plikter å besørge dette.

Det betyr for eksempel at det skal besørges:

  • Godkjent stige opp til taket, minimum 1 meter over.
  • Hensiktsmessig og godkjent takstige, plattform, gangbru, o.l.
  • God tilgang til røykkanal og sotluke


Tilsyn av bolig

Tilsyn skal som feiing utføres basert på en behovsprøving. Det er feierne som med bakgrunn i sin kompetanse gjør en behovsprøving og fastsetter neste besøk. Det skal sendes ut SMS fra oss før vi kommer. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer, alle våre ansatte har id-kort.

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking).

 

Varsling

Du skal få varsel på SMS på forhånd.

Melding om frakoblet ildsted (tidligere kalt søknad om fritak)

Den gamle søknadsordningen er altså erstattet med en melding om frakoblet ildsted og behandles av Brønnøy kommune.

Melding om frakoblet ildsted, finner du her. (PDF, 45 kB)