Vann

 I Vevelstad er det ett kommunalt vannverk som forsyner ca 560 personer.

 I området Lauknes tom Vistnesdalen, pluss Hamnøya, er det 193 fastboende husstander, i tillegg til 60 hytter. Dette utgjør 560 personer, av disse er 416 fastboende.

 På Vistnesodden er det grunnvannsbrønner som forsyner 4 fastboende abonnenter, i tillegg til 3 fritidsboliger.

 

På Visthus er det et privat vannverk som forsyner ca 35 abonnenter, medregnet fritidsboliger.

 På Stokkasjøen forsyner det private vannverket ca 15 abonnenter.

 I Indre Visten er det  9 fastboende med private enkeltanlegg, i tillegg til mange hytter.

Kontaktinfo

Rune Larsen
Vaktmester
E-post
Telefon 99 54 99 52
Mobil 99 54 99 52