Opplevelses- og kunnskapssenter

Kommunestyret har i 2021 vedtatt å videreføre et samarbeid med Stiftelsen Helgeland Museum om en mulig etablering av et opplevelses- og kunnskapssenter i Vevelstad kommune. Prosjektet er lyst ut og vi har mottatt tilbud som blir tatt videre til forhandling.

 

Opplevelse og kunnskapssenter  for bergkunst, geologi og kystkultur

Helgeland Museum ønsker å skape gode og spennende opplevelser i et moderne og tidsriktig bygg på Forvik i Vevelstad. Naturen og geologien er unik og har fått plass på UNESCO sin verdensarvliste. Dette med mer ønsker vi å formidle på en attraktiv måte. Og som en ekstra bonus, vi vil kunne tilby lokalbefolkning, forskning og næringsliv et signalbygg og samlingssted.

Se mer her (PDF, 722 kB)

Opplevelses- og kunnskapssenter (PDF, 16 MB)