Nabovarsling

I mange byggesaker er nabovarsling påkrevd, jf. PBL § 19-1.

Det er uansett en fordel å informere grensenaboer og eventuelt andre berørte parter om det som en planlegger å gjennomføre på sin eiendom, for å avklare eller unngå eventuelle merknader.

 

Nabovarsel skal sendes naboer før du søker om byggetillatelse, skjema for nabovarsel finner du her.

Kvittering for nabovarslet og opplysninger gitt i nabovarslet sendes kommunen sammen med byggesøknaden.

Skjema for opplysninger gitt i nabovarslet finner du her

Skjema for kvittering av nabovarsel finner du her.

 

Les mer om Nabovarsling på Direktoratet for byggkvalitet 

 

Om det er nødvendig å bygge nærmere nabogrensen enn 4 m, trengs det samtykke fra naboen.

Skjema for samtykkeerklæring. (PDF, 47 kB)

Kontaktinfo

Kaj Kylén
Rådgiver
E-post
Telefon 90 23 85 32