Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid regnes fra søknaden er fullstendig/komplett, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente mer dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

3 uker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidige brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og der det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet (Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet o.l.)

 

12 uker

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan
  • Rammetillatelser
  • Dispensasjonssøknader

Kontaktinfo

Kaj Kylén
Rådgiver
E-post
Telefon 90 23 85 32