Avløp/slam

Kommunal avløpsordning finnes kun i sentrum.

Tømming av slam fra private septiktanker foretas av Namdal Tankrens.

 

Helårsboliger skal ha tømming hvert 2.år, fritidsboliger hvert 4.år.

Kontaktinfo

Rune Larsen
Vaktmester
E-post
Telefon 99 54 99 52
Mobil 99 54 99 52