Eldreomsorg

Vevelstad Sykehjem

Vevelstad sykehjem har 15 pasientplasser hvor samtlige er enerom. Vi kan tilby korttids-, langtids-, avlastnings-, rehabiliteringsopphold og akuttplass. Sykehjemmet er et tilbud for de med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken og vaskeri, og vi kan tilby legetjeneste, tannlegetjeneste, frisør, fotpleie og besøk av prest.

Fra frivillige er det  tilbud om eldrekafé i nærliggende lokaler ca hver 14.dag, på mandager.

Pleie - og omsorgssjef  Wenche Johansen
Tlf: 75 03 80 31 / mobil 99 54 99 57
wenche.johansen@vevelstad.kommune.no

Avdelingssykepleier Agnethe Aarstrand
Tlf: 75 03 80 35
agnethe.aarstrand @vevelstad.kommune.no

Kontormedarbeider   Ragnhild Olsen
Tlf : 75 03 80 35

E-post til sykehjemmet:
Vevelstad.Sykehjem@vevelstad.kommune.no

Vaktrom/ Pasienter:  tlf. 75 03 80 34

Telefaks:                             75 03 80 39

Psykiatrisk hjelpepleier mobil nr. 91 79 58 44

Kontaktinfo

Wenche Johansen
Leder Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 03 80 31
Mobil 995 49 957

Leder for alle tjenester innen helse- og omsorg.