Eksterne høringer

SHMIL

Høring på ny Renovasjonsforskrift med tilhørende retningslinjer.

 

Høringsfrist 5. mars 2020.

Kopi av høringsdokumentene kan fås ved henvendelse i resepsjonen på Rådhuset.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no 

Dokumenter:

Utkast til ny Renovasjonsforskrift (PDF, 176 kB)

Retningslinjer til renovasjonsforskriften (PDF, 326 kB)

Saksframlegg til representantskapet - i sak 25/19 (PDF, 201 kB)

Signert møteprotokoll fra representantskapsmøte 14. november 2019 (PDF, 290 kB)