Partsammensattutvalg

Administrasjonsutvalg
Representanter Varamedlemmer
SAMARBEIDSLISTA
Torhild Haugann 1. Kari Anne B. Andreassen
Ken-Richard Hansen 2. Jens-Martin Johansen
Ingrid Lovise Andreassen 3. Raymond Sommer
4. Maren Sofie Fjordholm
5. Agnethe Aarstrand
KOMMUNELISTA
Ronald Atle Bjøru 1. Heidi Anita Eivindssen
Kaia Marthine Aarstrand 2. Rune Ingebrigtsen
Fagforbundet - 1 representant Randi Bugten
Utdanningsforbundet - 1 representant Oddrun Moxnes

Partsammensattutvalg består av 5 medlemmer valgt blant formannskapsmedlemmer jfr. K sak 87/03 24.11.03. og 2 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene. 1 rep. Fagforbundet, 1 rep. Utdanningsforbundet. Organisasjonene velger selv vara ved forfall av sin hovedtillitsvalgt.

Dersom ingen vara innad i forbundet kan møte, vil vara være hovedtillitsvalgt i det forbundet som har størst medlemstall etter organisasjonene med faste representanter.