Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra jordbruket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom, graviditet o.l. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Følg denne linken for mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

Fra 15.august vil det bli elektroniske søknader. Da må man registrere søknadene om sykdomsavløsning i Altinn.

Les mer her. (PDF, 77 kB)


Trykk på denne linken for å komme rett til skjemaet i ALTINN