Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra jordbruket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom, graviditet o.l. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Følg denne linken for mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel på Landbruksdirektoratet sine sider.