Vevelstad Idrettslag

 

VIL låner hall i Allbrukshuset til treninger til fastsatte tider. Det skal ikke foregå aktivitet i VIL sin regi i Allbrukshuset utenom de fastsatte tidene. Leder/trener skal være den siste som forlater hall/anlegg på kamp og på trening.

Sjekk at :

- alle forlater hallen

- utstyr er ryddet på plass (dersom noe er ødelagt eller mangler, gi beskjed til styret v/Caroline)

- alle dører er låst

- alle lys er slukket

 

 

Dersom du ønsker å delta – ta kontakt med leder for hver aktivitet, eventuelt med styreleder.

Alle som deltar på treninger i VIL sin regi må betale medlemskontingent.

 

Medlemskontingent 2020 Pris
Voksen kr 500,-
Barn t.o.m 16 år kr 300,-
Støttemedlem kr 100,-
Maks kontingent pr. familie kr 1200,-

 

Kontonr  4532.08.01315

Husk å merk betalingen med navnet til medlemmet det gjelder.

VIL har også andre aktiviteter i løpet av året som f.eks. mai-løp, aktivitetsdag og refleksløype.

Kontaktinfo

Caroline Skonseng Kleiven
leder Vevelstad Idrettslag
Mobil 41 62 83 63