Planer på høring og offentlig ettersyn

Høring - ny lokalitet ved Lauknes for produksjon av settefisk

Innspill sendes til post@vevelstad.kommune.no eller

Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad.

Frist for innspill - 25.juni 2024

 

 

1 - Vevelstad Settefisk - søknad om ny lokalitet (PDF, 158 kB)

2 - NVE sin vurdering - Vevelstad Settefisk AS (PDF, 80 kB)

3 - Søknad - akvakultur i landbaserte anlegg (PDF, 3 MB)

4 - Internkontroll - innholdsoversikt (PDF, 111 kB)

5 - Produksjonsplan (PDF, 248 kB)

6 - Rapporteringsskjema (PDF, 100 kB)

7 - Ut- og inntakspunkt med GPS koordinater (PDF, 172 kB)

8 - Beredskapsplan (PDF, 968 kB)

9 - Biosikkerhetsplan (PDF, 3 MB)

10 - Feltrapport bunnkartlegging Vevelstad settefisk (PDF, 10 MB)

11 - Multiconsult - vurdering av vannkilde (PDF, 3 MB)

12 - Rambøll - skredfarevurdering (PDF, 7 MB)

13 - Åkerblå - vurdering av utslippspunkt (PDF, 4 MB)

14 - Rambøll - konsekvensutredning terrestrisk naturmangfold (PDF, 5 MB)

15 - Åkerblå - kartpakke til søknad (PDF, 3 MB)

16 - Åkerblå - punktutslippsundersøkelse (PDF, 5 MB)

17 - Åkerblå - strømrapport Vevelstad Settefisk (PDF, 4 MB)

18 - Avtale om levering av vann mellom Vevelstad kommune og Vevelstad Settefisk (PDF, 4 MB)

19 - Aqua kompetanse - kartlegging av sårbare naturtyper ved Larsholmen (PDF, 6 MB)

20 - Vevelstad kommune - melding om vedtak - Detaljregulering (PDF, 177 kB)

21 - Benyttelse av opsjon - kjøp av fat eiendom (PDF, 4 MB)

22 - Multiconsult - konsesjonssøknad for uttak av vann (PDF, 11 MB)

23 - AKVA group - mass balance key figures (PDF, 726 kB)

24 - NVE - vassdragskonsesjon (PDF, 172 kB)

25 - Gebyr akvakultursøknad Lauknes (PDF, 53 kB)

26 - Oversendelse epost - Vevelstad Settefisk AS Del 1 av 6 (PDF, 102 kB)