Planer på høring og offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 (PDF, 4 MB)

Formannskapet behandlet i sitt møte 30. november forslag til budsjett og økonomiplan.
Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentlig ettersyn jf. kommunelovens § 14-3, 4.ledd, fra torsdag 1. desember.
Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte som er 15. desember.