Sjekkliste for skjemaer/vedlegg

Huskeliste på ofte nødvendige skjemaer og vedlegg for fullstendig søknad om tiltak i hht. plan- og bygningsloven:

 

 

 • Søknad om tillatelse til tiltak eller Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

 • Erklæring om ansvarsrett

 • Gjennomføringsplan

 • Nabovarsel og kvittering for nabovarsel

 • Situasjonsplan (vedlegges søknaden)

 • Plantegning (vedlegges søknaden)

 • Søknad om ferdigattest (ved ferdigstillelse av tiltak)

 • Melding om bygning eller tilbygg unntatt søknadsplikt (ved ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak)

 • Søknad om dispensasjon (ved behov)

 • Uttalelse fra myndigheter (vedlegg fra for eksempel. Statens vegvesen)

 • Følgebrev og redegjørelse fra søker/tiltakshaver (vedlegg)

 • Bilder og kart (ved behov vedlegg som informasjon)

Kontaktinfo

Kaj Kylén
Rådgiver
E-post
Telefon 90 23 85 32