Sosiallærer Vevelstad sentralskole

Sosiallærer er en som skal hjelpe å passe på at alle har det bra på skolen. Gjennom samtaler i grupper og med enkelte elever, foreldre og lærere. Sosiallærer samarbeider også med helsesykepleie, BUP, PPT og barnevern. Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, klasselærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f. eks noe som du synes er vanskelig på skolen, i hjemmet eller med andre elever. Alle elever er velkommen til å ta en prat, ingenting er for dumt å spørre om!

Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det, kan sosiallærer være bindeledd mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre. Det betyr at sosiallærer kan hjelpe deg med å f.eks. løse en konflikt ved å snakke med de det gjelder, eller at han/hun kan hjelpe til å få kontakt med andre personer, som f.eks. helsesykepleier.  

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

Alle som ønsker det kan ta kontakt med meg: Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever og foreldre eller lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Jeg kan kontaktes til enhver tid, i friminuttet, og også ellers. Hvis jeg ikke har tid til å snakke akkurat da, så kan vi avtale en tid.  Du kan sende meg mail, sende melding via teams eller snakke med din kontaktlærer. Sosiallæreren deler kontor med Helsesykepleier.

Dere vil finne meg der hver mandag fra klokken. 13.00-14.30. 

Kontaktinfo

Agnethe Aarstrand
Sosiallærer
E-post
Mobil 47 50 69 31