Økonomi

Økonomiavdelingen finner du i Rådhusets andre etasje.

                  

Avdelingens sentrale arbeidsområder er blant annet:

  • Utarbeidelse av økonomiplan
  • Budsjettarbeid
  • Regnskap
  • Inn- og utbetalinger
  • Lønningsansvaret for alle kommunalt ansatte.

 

Foretar oppdatering og innrapportering av opplysninger til AA register, trygdeverket, KLP, SPK, Aetat, fagforeninger, innkrevningssentralen og eventuelle inkassofirma.

Kontaktinfo

Lillian Solvang
Adm.-/økonomileder
E-post
Telefon 970 63 284
Janne Gimse Aasen
Konsulent/økonomi
E-post
Telefon 902 10 459